Новите ни артикули - вече в магазина.

Древни занаяти:

Да построим римски град

Целогодишна Програма

Най-подходяща възраст

7-18 години

Подходяща група

8 човека

Части

Теория

Част 1 – теоретична: Показваме градоустройството на римския град. Основните улици, сгради и квартали.

Заглавие на част

Част 2: практическа: Участниците разделени на отбори правят проект на своя град. Всеки член на отбора има своя роля – архитект, инженер, скулптор и т.н.

Описание

Продължителност на програмата: 50 минути. Цена: 5 лв.