Новите ни артикули - вече в магазина.

Входни такси и Беседи

  • Учащи и пенсионери - 2 лв.
  • Групов билет за над 10 човека - 3,50лв. / човек
  • Семеен билет - 10лв.
  • Възрастни - 5лв.
  • Беседа - 6лв.
  • Беседа на английски език - 15лв.

1936

1937

1970

2016

2018

Основаването

Музеят е основан в читалището на гр. Свети Врач. Началото на музейното дело е поставено на 25 юни 1936 г. в читалището на гр. Свети Врач. По време на сказка на проф. Дечев се основава археологическо дружество „Струма". Първата точка на устава на дружеството е да „...издирва и запазва старините на гр. Свети Врач и околията му и да буди интерес за тях всред населението".

Повече помещения

По предложение на кметството се разширява проектът за строителство на помещения за прислугата към училище „Св. Климент Охридски" и след завършването им през 1937 г. музеят се сдобива с първата си сграда и охрана - прислугата на училището.

Откриване

С откриването на музейната сграда и експозиция на 18 май 1970 г. по повод IV Национална археологическа конференция в гр. Благоевград музеят се превръща в сериозна институция с пораснали възможности за осъществяване на своите задачи в областта на музейното дело.

Обновяване

Музейната сграда е обновена по проект „Сандански - зората на ранното християнство"

Откриване на експозиционна зала „Найден Николов"