Новите ни артикули - вече в магазина.

Древни занаяти:

Монетосеченето в Римската империя

Целогодишна Програма

Най-подходяща възраст

7-18 години

Подходяща група

8 човека

Части

Теория

Част 1: теоретична. Монети и търговия. Монетосечене. Монетите на император Траян и историите, които разказват.

Практика

Част 2: практическа. Всеки участник изсича собствена монета по антична технология. Продължителност на програмата: 40 – 50 минути. Цена: 7,00 лв.

Описание

Как изглеждат монетите на Римската империя? Какво означават символите изсечени на тях? Каква е тяхната функция? Пропаганда?! Инстаграм на Античността или накратко монетосеченето в Рим.