Новите ни артикули - вече в магазина.

Древни занаяти:

Да си направим антична мозайка

Целогодишна Програма

Най-подходяща възраст

7-18 години

Подходяща група

8 човека

Части

Теория

Част 1 - теоретична: Включва презентация за историята и начина на изработване на античните мозайки. Различните техники и символи. Продължителност: 10 минути

Практика

Част 2 – практическа: Всеки посетител изработва самостоятелна мозайка. Използва се техниката на древните музиварии. Материалите също са автентични, работи се с керамични или мраморни тесери. Продължителност на програмата: 45 – 60 минути. 2 часа след изработване на мозайката, всеки посетител си тръгва със собственоръчно изработен продукт. Цена: 7,50лв.

Описание